dsjflkjdslkfjldskf

WZC De Overbron, meer dan een woonzorgcentrum: een huis waar het goed wonen, leven en werken is.

De Overbron biedt zorgbehoevende ouderen uit Brussel en de Vlaamse Noordrand een betaalbare, kwalitatief hoogstaande Nederlandstalige zorg aan. We zijn meer dan een zorgcentrum, we zijn een woonleefcentrum. De Overbron is een nieuwe thuis waar ouderen op een waardige, warme en comfortabele manier de laatste periode van hun leven doorbrengen.

We zijn een modern, kleinschalig en pluralistisch woonleefcentrum voor valide, andersvalide en zorgbehoevende ouderen. De bewoner staat centraal. Wonen in De Overbron betekent voluit leven, dit met behoud van de individuele levensstijl. Hier bieden we zorg op maat. De zorgverlener bouwt een relatie op met de bewoner. Dat is een waarborg voor het behoud van de integriteit en de waardigheid, de vrijheid en de rechten van de bewoner. Ons woonleefcentrum waarborgt aan iedere bewoner volledige filosofische, politieke en godsdienstige vrijheid, met respect voor de individuele cultuur, privacy en zorgbehoeften.

Hier behouden bewoners de regie over het eigen leven. De medewerkers zetten in op het handhaven van de mogelijkheden van de bewoner. In het dagelijkse leven worden wensen en behoeften gerespecteerd en hobby’s en interesses blijven zoveel mogelijk behouden. We kiezen ervoor om met of zonder familieleden en kennissen, het sociaal netwerk zoveel mogelijk voort te zetten, om nieuwe relaties te ontwikkelen en om zich nuttig te voelen. We voorzien ook in een ruim aanbod van activiteiten en houden bij de samenstelling hiervan rekening met de wensen van onze bewoners. De bewoner neemt actief deel aan de werking van het woonzorgcentrum en de verwezenlijking van de doelstellingen. Vanuit een relatiegerichte zorg activeren we het potentieel en de capaciteiten van de bewoner. Zich zinvol voelen en zich nuttig maken is een belangrijke factor met betrekking tot kwaliteit van leven. Om dit te bereiken worden de bewoners ook gestimuleerd om deel te nemen aan de verschillende besluitvormingsmogelijkheden.

De Overbron hanteert een sterk diversiteitsbeleid en het non-discriminatiebeginsel. We hebben bewust een grote diversiteit in onze personeelsploeg zodat we een weerspiegeling zijn van die verscheidenheid binnen de samenleving. Het gemotiveerd multidisciplinair team legt de nadruk op kwaliteit van leven in een gezellige, familiale sfeer. De individuele kwaliteiten en talenten van de personeelsleden worden benut. Ons personeel voelt zich betrokken en werkt hier graag. De Overbron is een huis waar het goed wonen, leven en werken is.

De vzw werd opgericht door actieve Heembekenaren die de nood zagen aan een Nederlandstalig woonleefcentrum voor Brusselse en Vlaamse ouderen. De Overbron is een vereniging zonder winstoogmerk waarbij alle middelen terugvloeien naar de werking, de zorg, de levenskwaliteit en het personeel. We zijn erkend door de Vlaamse Gemeenschap en hanteren de strengste kwaliteitsnormen. Met meer dan 55 medewerkers willen we onze 59 bewoners gelukkig maken. We zijn bewust onafhankelijk, los van grote commerciële ketens en blijven zo betaalbaar en familiaal. We zijn een cultureel kruispunt in onze wijk en werken samen met culturele spelers zoals o.a. de KVS, Oxalys en Brussels Filharmonic. We hebben sterke banden met het Nederlandstalig verenigingsleven in Neder-Over-Heembeek, het GC Nohva en organiseren vele activiteiten samen met het Lokaal Dienstencentrum Ado Icarus en met de scholen en verenigingen in de omgeving. We werken ook nauw samen met het Jan Portaelsziekenhuis in Vilvoorde, met het UZ Brussel te Jette en met de Huisartsen Wachtpost Midden-Brabant in Vilvoorde.