Kleinschalig en familiaal

Een kwaliteitsvol woonzorgcentrum

Nederlandstalig en wijkgebonden

We bieden zorgbehoevende ouderen van Brussel en de Vlaamse Noordrand een betaalbare, kwalitatief hoogstaande en Nederlandstalige zorg aan. Onze bewoners willen we gelukkig maken en inspraak geven in de werking van ons woonzorgcentrum. We zijn een vzw, waarbij alle middelen terugvloeien naar de werking, de zorg, de levenskwaliteit en het personeel. Met meer dan 55 medewerkers pogen we onze 59 bewoners optimaal te helpen. We zijn bewust onafhankelijk en actief pluralistisch, los van grote commerciële ketens en blijven zo betaalbaar en familiaal. We hebben sterke banden met het Nederlandstalig verenigingsleven en organiseren vele activiteiten samen met het LDC en met scholen en verenigingen. De Overbron is springlevend. We zijn er voor u.