Kleinschalig en familiaal

Een kwaliteitsvol woonzorgcentrum

Nederlandstalig en wijkgebonden

COVID SAFE TICKET VANAF 1 OKTOBER 2021 VERPLICHT IN BRUSSEL

Beste bezoeker
Vanaf 1 oktober verplicht de overheid het Covid Safe Ticket voor alle horeca- en culturele activiteiten in Brussel, maar ook in de woonzorgcentra in Brussel.

Zonder Covid Safe ticket is bezoek niet meer mogelijk.
Deze verplichting geldt voor alle bezoekers, vanaf 12 jaar.
Hoe het Covid Safe Ticket precies werkt, lees je hier.

Mogen we vragen om jouw covid ticket al klaar te houden als je binnenkomt. Aan het onthaal kan men de QR code scannen. Bij afwezigheid van iemand aan het onthaal, zal aangegeven zijn waar je terecht kan voor de toegangscontrole.
Verder blijft in de woonzorgcentra het dragen van een chirurgisch mondneusmasker verplicht.
Veel dank voor uw medewerking! Laat ons nu nog even volhouden.
Onze bewoners zijn u dankbaar!

We bieden zorgbehoevende ouderen van Brussel en de Vlaamse Noordrand een betaalbare, kwalitatief hoogstaande en Nederlandstalige zorg aan. Onze bewoners willen we gelukkig maken en inspraak geven in de werking van ons woonzorgcentrum. We zijn een vzw, waarbij alle middelen terugvloeien naar de werking, de zorg, de levenskwaliteit en het personeel. Met meer dan 55 medewerkers pogen we onze 59 bewoners optimaal te helpen. We zijn bewust onafhankelijk en actief pluralistisch, los van grote commerciële ketens en blijven zo betaalbaar en familiaal. We hebben sterke banden met het Nederlandstalig verenigingsleven en organiseren vele activiteiten samen met het LDC en met scholen en verenigingen. De Overbron is springlevend. We zijn er voor u.