Nieuwe bezoekersregeling vanaf vrijdag 10 november 2020

 

 1. Elke bezoeker moet zich strikt houden aan de hygiënemaatregelen:
 2. Steeds een CHIRURGISCH mond-neusmaskeraan.
 3. De handen wassen bij het betreden van het woonzorgcentrum én de handen grondig ontsmetten.
 4. Bij elk contact met een bewoner worden de handen onmiddellijk ontsmet.
 5. De afstandsregelzoals die overal geldt (1,5 meter) worden nageleefd.
 1. Er is vrij bezoek (zonder voorafgaande reservering) op de kamers toegelaten onder de volgende voorwaarden:
 2. Enkel op maandag, woensdag en vrijdag telkens van 14.00 u tot 16.30 u.
 3. Bij het binnenkomen van het Woonzorgcentrum noteert men zijn NAAM én Telefoonnummer én Naam Bewoner in het bezoekersregister.
 4. Men gaat rechtstreeks naar de kamer van de bewoner en enkel naar die kamer.
 5. MAXIMUM TWEE VASTE BEZOEKERS PER BEWONER
 6. Er wordt maximum ÉÉN bezoeker tegelijk toegelaten op de kamer van de bewoner.
 7. Bezoekers blijven niet in de gang staan en hebben geen contact met andere bewoners.
 8. Er wordt geenszins in een andere kamer of in een van de polyvalente ruimtes binnen gegaan.
 9. Na het bezoek, ten laatste om 16.30u, worden alle punten die werden aangeraakt op de kamer of in de gang ook ontsmet door de bezoeker(s). Daarvoor is er materiaal aanwezig in elke gang.

Graag extra aandacht voor:

 • Contactpunten in de kamer ontsmetten na elk bezoek
 • Kamerdeuren steeds open laten staan. Verluchting is heel belangrijk in de strijd tegen het virus
 • Kom NIET op bezoek
  1. Indien u zich niet goed voelt of symptomen heeft
  2. Gedurende 14 dagen NA de negatieve test na symptomen of ziekte
  3. Gedurende minstens 14 dagen na hoogrisicocontact of na vakantie in een rode of oranje zone